הזמנת מידע על רכב משומש

 רוכש רכב משומש? מעוניין לדעת האם שולמו תשלומים עבור תאונות שעבר הרכב
(כולל ירידת ערך וגניבות)

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע”מ (חברה בת של איגוד חברות הביטוח בישראל) הקים מאגר מידע של תביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונות דרכים (לרבות גניבות) לכלי רכב מבוטחים.

למי מיועד השירות

מטעמי צנעת הפרט, שירות קבלת המידע אודות הרכב מיועד רק לבעלי הרכב או מי שהורשה לכך מטעמם.
אם הינך עומד לרכוש רכב משומש והינך מעוניין לקבל את המידע האמור, עליך לבקש מבעל הרכב לקבל את המידע המוצע בשירות ולהעבירו אליך , או לקבל הרשאה.

איזה מידע ניתן לקבל במסגרת השירות?

סוג הכיסוי הביטוחי, שם החברה המבטחת והמידע הבא לגבי תביעות: הסכומים ששולמו בפועל, סוג הנזק (אובדן גמור, אובדן גמור להלכה, ירידת ערך, נזק תוצאתי, גניבה עם מציאת רכב, גניבה ללא מציאת רכב), ירידת ערך אם הייתה, ציון באם התביעה נסגרה או שהיא עדיין פתוחה.

המידע הינו על פי דיווחי חברות הביטוח: “איי.אי.ג’י”, “איילון”, “ביטוח חקלאי”, “ביטוח ישיר”, “הכשרה”, “הפניקס”, “הראל” , “כלל”, “ליברה”,  “מגדל(כולל אליהו)”, “מנורה”, “שומרה”, “שירביט” , “שלמה”.

להלן מפורטים ההערות, ההסתייגויות והסייגים שיִכָּלְלוּ בתשובה לשאילתה אותם יש לקרוא לפני הגשת בקשה לקבלת מידע. – לקריאה לחצו כאן.

 

מהי עלות השירות?

עלות השירות הינה 10 ₪ בלבד (עבור שאילתה אחת בלבד).

ניתן לשלם בכרטיס אשראי או במזומן.

תשלום בכרטיס אשראי:

  • בעל רכב או מורשה מטעמו שישלם בכרטיס אשראי שהינו על שמו (לצורכי זיהוי) יקבל את המידע באופן מיידי באמצעות מייל.
  • בעל רכב שהינו אדם פרטי או תאגיד יכול לשלם גם בכרטיס אשראי שאינו על שמו.
    במקרה זה יש לשלם בכרטיס האשראי באמצעות האתר.
    לאחר התשלום יש לשלוח במייל או בדואר את אישור התשלום שנתקבל יחד עם הטופס המתאים שיוצג במהלך תהליך התשלום ויחד עם צילומי המסמכים הנדרשים בטופס הנ”ל לאימות הזהות של בעל הרכב.
    במקרה זה המידע ישלח למייל של בעל הרכב לאחר קבלת המסמכים ואימות זהותו.

תשלום במזומן:

  • בעל רכב שהינו אדם פרטי או תאגיד יכול לשלם גם במזומן.

יש לשלוח בדואר 10 ₪, יחד עם הטופס המתאים (ניתן להדפיסו / להורידו בעת בחירת האפשרות לתשלום במזומן) וצילומי המסמכים הנדרשים לאימות זהות בעל הרכב כמפורט בטופס.

במקרה זה המידע ישלח לבעל הרכב לאחר קבלת המסמכים ואימות זהותו.